Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Ἡ Πνευματική καί νοερή Κοινωνία, δηλαδή,πῶς κοινωνεῖται νοερά καί πνευματικά ὁ ΧριστόςΟ Αόρατος πόλεμος
ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ Η Πνευματική και νοερή Κοινωνία, δηλαδή, Πως κοινωνείται νοερά και πνευματικά ο Χριστός.

Αν και μυστηριακά δεν μπορούμε να δεχθούμε τον Κύριό μας περισσότερο από μία φορά την ημέρα, όμως πνευματικά και νοερά μπορούμε να τον δεχώμαστε κάθε ώρα και κάθε στιγή δια μέσου της εργασίας όλων των αρετών και των εντολών και ιδιαιτέρως με την θεία προσευχή και μάλιστα την νοερά (99).
Επειδή και ο Κύριος βρίσκεται κρυμμένος μέσα στις αγίες του εντολές, και όποιος κάνει μία αρετή ή εντολή, δέχεται αμέσως μέσα στην ψυχή του και τον Κύριο που είναι κρυμμένος μέσα σ αυτές, ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα κατοικήση μαζί με τον Πατέρα του μέσα σ εκείνον που θα φυλάξη τις εντολές του λέγοντας: «Εάν κάποιος με αγαπά θα τηρήση και τον λόγο μου, και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήση και θα έλθουμε προς αυτόν και θα κατοικήσουμε σε αυτόν» (Ιω. 14,23)(100).Η κοινωνία αυτή και η ένωσις δεν μπορεί να μας αφαιρεθή από κανένα κτίσμα παρά μόνον από την αδιαφορία μας ή από κάποιο άλλο σφάλμα μας. Και μερικές φορές αυτή η Κοινωνία είναι τόσο καρποφόρα και τόσο ευάρεστη στον Θεό, όσο ίσως δεν είναι πολλές άλλες μυστηριώδεις κοινωνίες από την έλλειψι εκείνων που τις δέχονται. Λοιπόν, όσες φορές έχεις την διάθεσι και ετοιμασθής για μία παρόμοια κοινωνία, θα βρής πρόθυμο και έτοιμο τον Υιό του Θεού, μόνος του να σε τρέφη πνευματικά με τα ίδια του τα χέρια.

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Τό προδομένο ‘21Ἔφτασε πάλι ἡ ἐπέτειος τῆς ἑλληνικῆς Παλιγγενεσίας καί πᾶμε γιά μιάν ἀκόμη φορά νά τήν προσπεράσουμε χωρίς νά ἀποκτήσουμε τήν παραμικρή ἰδέα γιά τό νόημά της. Τίς σκέψεις αὐτές πυροδότησε ἡ παρουσία μας σέ διάλεξη γιά τήν Ἐπανάσταση ὅπου ἐγέρθησαν πάλι τά γνωστά ἀναπάντητα ἐρωτήματα, διατυπώθηκαν πάλι οἱ μετανεωτερικοί μῦθοι γιά τήν προέλευσή της ἀλλά καί βεβαιώθηκε πώς ἡ ἀρρώστεια τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους εἶναι πολύ βαθύτερη ἀπό τήν οἰκονομική δυσπραγία τῶν τελευταίων 7 χρόνων.

Δέν θά μείνω στά ἐπιμέρους ζητήματα πού ἀκούστηκαν, π.χ. τῆς γνωστῆς ἄμεσης (καί ἀνεδαφικῆς) σύνδεσης τοῦ ‘21 μέ τήν Γαλλική Ἐπανάσταση, ἤ πώς τά φιλελεύθερα πολιτικά κείμενα τῶν ἐπαναστατῶν – σάν τῆς Ἐπιδαύρου – ἦταν μόνο γιά τά μάτια τῶν Εὐρωπαίων (τή στιγμή πού τά συνέτασσαν ἐπαναστάτες / καρμπονάροι καί στήν Εὐρώπη κυριαρχοῦσε ἡ ἀπολυταρχία καί ἡ Ἱερά Συμμαχία!), ἤ πώς ἡ ἔμπνευση τοῦ ‘21 ἦταν ἡ ἀρχαιότητα κι ὄχι τό Βυζάντιο (ὅταν ὅλοι οἱ ἀγωνιστές ἀναφέρονται στήν Πόλη, στόν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο κτλ). Θά σημειώσω ὅμως τόν διάλογο πού ἀκολούθησε σχετικά μέ τήν μελέτη τῆς ἱστορίας τοῦ ‘21 στό ἑλληνικό Πανεπιστήμιο. Ρώτησα λοιπόν τήν καθηγήτρια ἄν θεωρεῖ πώς ἡ Ἐπανάσταση αὐτή, ἡ ληξιαρχική πράξη γέννησης τοῦ κράτους στό ὁποῖο ζοῦμε, ἔχει τή θέση πού τῆς ἀξίζει στά προγράμματα σπουδῶν τῶν ἱστορικῶν Τμημάτων τῆς χώρας.

Λησμονημένα διδάγματα του 1821

Γράφει ο Ανδρέας Σταλίδης.

Δημοσιεύθηκε στην Εστία, 20 Μαρτίου 2018.

Το πρώτο φιλελεύθερο Σύνταγμα του κόσμου συντάχθηκε στην Επίδαυρο στις 1.1.1822. Απαγόρευε ρητά την δουλεία, τα βασανιστήρια, την δήμευση περιουσίας και την φυλάκιση χωρίς δικαστική απόφαση. Την ίδια εποχή στην Γαλλία, στις ΗΠΑ, στην Αγγλία, στη Ρωσία και αλλού, η δουλεία και τα βασανιστήρια ήταν ακόμη νόμιμα και κοινωνικά αποδεκτά.
Η Επανάσταση ξέσπασε έξι χρόνια μετά τη συγκρότηση της  Ιεράς Συμμαχίας, η οποία είχε κύριο μέλημά της την κατάπνιξη κάθε επαναστατικής κίνησης στην Ευρώπη. Ειδικότερα: η πανίσχυρη Αυστρία του Μέττερνιχ ήθελε να αναχαιτίσει το παράδειγμα της ελληνικής εξέγερσης στις δικές της κατακτήσεις, η Γαλλία δεν επιθυμούσε να τρωθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία και να επωφεληθεί η Ρωσία, η Αγγλία απευχόταν έξοδο του Ρώσικου ναυτικού στη Μεσόγειο από τα στενά που φυλούσαν οι Οθωμανοί, και η Ρωσία ήθελε να αποφύγει πάτημα αγγλογάλλων κοντά της σε περίπτωση αποδυνάμωσης των Οθωμανών.

«Σήμερα υπάρχει ένα πνεύμα χλιαρό, καθόλου ανδρισμός, καθόλου θυσία. Όλα τα μετέτρεψαν με την σημερινή βλαμμένη λογική»Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν γεύτηκαν την χαρά της θυσίας και δεν αγαπούν τον κόπο. Μπήκε η τεμπελιά, το βόλεμα, η πολλή άνεση. Έλειψε το φιλότιμο, η θυσία.
Θεωρούν κατόρθωμα, όταν καταφέρνουν χωρίς κόπο να πετύχουν κάτι, όταν βολεύωνται. Δεν χαίρονται, όταν δεν βολεύωνται. Ενώ, αν αντιμετώπιζαν τα πράγματα πνευματικά, θα έπρεπε τότε να χαίρονται, γιατί τους δίνεται ευκαιρία για αγώνα.

Όλοι τώρα, μικροί-μεγάλοι, κοιτάζουν την ευκολία. Οι πνευματικοί άνθρωποι κοιτάζουν πώς να αγιάσουν με λιγώτερο κόπο. Οι κοσμικοί πώς να βγάλουν περισσότερα χρήματα, χωρίς να δουλεύουν. Οι νέοι πώς να περνούν στις εξετάσεις, χωρίς να διαβάζουν, πώς να πάρουν πτυχίο, χωρίς να φεύγουν από την καφετέρια. Και αν είναι δυνατόν, να τηλεφωνούν από την καφετέρια, για να τους δώσουν τα αποτελέσματα! Ναι, εκεί φθάνουν! Έρχονται πολλά παιδιά στο Καλύβι και μου λένε: «Κάνε προσευχή να περάσω». Δεν διαβάζουν και λένε: «Ο Θεός μπορεί να με βοηθήση». «Διάβασε, του λέω, και κάνε και προσευχή». «Γιατί, μου λέει, δεν μπορεί ο Θεός να με βοηθήση;»

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Τριαντάφυλλος Σιούλης: Η προβληματική των νομοθετικών παρεμβάσεων στη μαθησιακή διαδικασία. Η περίπτωση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών στο ΜτΘ.


Η προβληματική των νομοθετικών παρεμβάσεων στη μαθησιακή διαδικασία
Η περίπτωση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών στο ΜτΘ
Τριαντάφυλλος Σιούλης
Σχολικός Σύμβουλος
(Απόσπασμα από την εισήγησή μας στο 4ο Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΕΣΣ στα Ιωάννινα 9-10 Δεκεμβρίου 2017)
Τη χρονιά που πέρασε (2016-2017) παρατηρήθηκε πως οι πάσης φύσεως βεβιασμένες νομοθετικές – διοικητικές και χωρίς ολόπλευρο διάλογο παρεμβάσεις που αφορούσαν τόσο στο χαρακτήρα, το περιεχόμενο, τον προσανατολισμό και τη δομή, όσο και στον τρόπο διδασκαλίας του ΜτΘ, δημιούργησαν τεράστια προβλήματα. Δεδομένης δε και της έλλειψης οργανωμένης και ουσιαστικής επιμόρφωσης, τέθηκαν εν αμφιβόλω η επιστημονική επάρκεια, η παιδαγωγική συγκρότηση και η διδακτική ικανότητα των συναδέλφων. Συμπεριλαμβανομένης δε και της μεγάλης έλλειψης των πάσης φύσεως υποδομών για την στήριξη και την εφαρμογή των νέων ΠΣ, τόσο απαιτητικών έως και ουτοπικών ως προς την στοχοθεσία τους, το πρόβλημα επιτείνονταν.

Η λαθεμένη πολιτική της Εκκλησίας απέναντι στην Κυβέρνηση Προσοχή, ο Καίσαρας κρατάει μαχαίριΤου Αλεξάνδρου Π. Κωστάρα
Ομότιμου Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιτημίου Θράκης

Η Εκκλησία της Ελλάδος δια του προκαθημένούτης, κ. Ιερωνύμου, ακολουθεί εδώ και τρία χρόνια μια χλιαρή και άτονη πολιτική απέναντι στην παρούσα αθεϊστική και εθνομηδενιστική Κυβέρνηση, θέλοντας προφανώς να δείξει ότι Εκκλησία και Πολιτεία μπορούν και πρέπει να λύσουν τις διαφορές τους μέσα από ένα πολιτισμένο διάλογο, με αλληλοκατανόηση στις διαφορετικές απόψεις τους και με αμοιβαίο σεβασμό στους διακριτούς ρόλους της κάθε μιας από αυτές.
Στηριζόμενος, μάλιστα, ο Αρχιεπίσκοπος στην προσωπική γνωριμία που έχει με την πατρική οικογένεια του Πρωθυπουργού, αλλά και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό,διαμόρφωσε ένα κλίμα οικειότητας,που επέτρεπε την αισιοδοξία ότι κάτι καλό θα έβγαινε από αυτή τη γνωριμίακαι ότι η Πολιτεία θα ικανοποιούσε τα δίκαια αιτήματα της Εκκλησίας, που απορρέουν από το Σύνταγμα, ή τουλάχιστον δεν θα τη «χτυπούσε πισώπλατα».Στο πλαίσιο αυτής της οικειότητας είδαμε πρόσφατα τον Πρωθυπουργό να επισκέπτεται τον Αρχιεπίσκοπο, παραμονές του συλλαλητηρίου της Αθήνας, για να ζητήσει προφανώς την αποχή της επίσημης Εκκλησίας από αυτό, πράγμα που επέτυχε ασφαλώς, αφού η Διαρκής Ιερά Σύνοδος είχε μια συμβολική εκπροσώπηση στο συλλαλητήριο με τρεις Ιεράρχεςκαι αρκέστηκε στην ανάγνωση ενός τυπικού ανακοινωθέντος σε αυτό.

H «Πολιτική ορθότητα» ως όχημα επιστημολογικής αποικιοκρατίας και πολιτισμικής υπονόμευσης: Η περίπτωση της Ελλάδας και των φακέλων του μαθητή για το Ορθόδοξο μάθημαH «Πολιτική ορθότητα» ως όχημα επιστημολογικής αποικιοκρατίας και πολιτισμικής υπονόμευσης:
Η περίπτωση της Ελλάδας και των φακέλων του μαθητή για το Ορθόδοξο μάθημα
Romina Istratii,
Ph D Candidate Department of Religions and Philosophies, SOAS
Εισαγωγή
Μια σημείωση σχετικά με τη χρήση ορολογίας
1. Συνταγματικές παραβιάσεις όπως έχουν επισημανθεί από άλλους

Το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας επί Αρχιεπισκόπου ΙερωνύμουΜΕΡΟΣ Ζ΄ (Τελευταίο) 
Το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας επί Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου 
Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου 

Το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος κατανέμεται σε αυτό της Ιεράς Συνόδου, δια μέσου της Συνοδικής Επιτροπής Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιίας, της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των 81 Μητροπόλεων. Η Συνοδική Επιτροπή δεν έχει πόρους και για τον λόγο αυτόν το έργο της εξαντλείται σε γραφειοκρατικές δράσεις. Μια πρότασή της η Ιερά Σύνοδος ή η Αρχιεπισκοπή να δημιουργήσει σχέδιο «εικονικής αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από φωτοβολταϊκά υποστηρίξεως των δομών του κοινωνικού έργου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (sic), να διεκδικήσει χρήματα υποστηρίξεως του συγκεκριμένου έργου από ευρωπαϊκά κονδύλια και να προβεί σε συνολικό μακροπρόθεσμο δανεισμό, δεν βρήκε ανταπόκριση από τα μέλη της Ιεραρχίας. Τα χρήματα πολλά, το αποτέλεσμα αμφίβολο και ο δανεισμός επαχθής, υπό δυσμενέστατες συνθήκες. 

Ο Παπαδιαμάντης και ο Μεγάλος Κανόνας


Ο Παπαδιαμάντης και ο Μεγάλος Κανόνας

Σ’ ένα δρόμο της συνοικίας «Ράχη» στην Πορταριά έχει δοθεί το όνομα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Ήταν τόσο μεγάλη η προσωπικότητα του Παπαδιαμάντη στο χώρο της Ελληνικής Λογοτεχνίας, ώστε αρκούσε αυτό και μόνο να εξηγήσει την ονοματοδοσία αυτή. Η αφορμή όμως στο να δοθεί το όνομα του Παπαδιαμάντη σ’ αυτό το δρόμο ήτανε η παρακάτω:

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είχε έναν αδελφό, το Γιώργη, που είχε παντρευτεί στην Πορταριά και σ’ αυτή εγκαταστάθηκε. Διετέλεσε επί πολλά χρόνια γραμματέας της Κοινότητας Πορταριάς, τότε Δήμου Ορμινίου. Το σπίτι που καθότανε ήταν στην μικρή πλατεία, όπου η θολωτή βρύση και ο μεγάλος πλάτανος της «Ράχης», απέναντι από το αρχοντικό του Τσοποτού, τώρα ξενοδοχείο «Δεσποτικό». Έτσι ο εκφραστής του ταπεινού, του αυθεντικού και αδιάφθορου ελληνικού κόσμου, ο κοσμοκαλόγερος Αλ. Παπαδιαμάντης, είχε επισκεφθεί πολλές φορές την Πορταριά, για να δει τον αδελφό και τα ανήψια του.

Με την ευκαιρία αυτή αξίζει να σας διηγηθώ ένα ανέκδοτο για τον Αλ. Παπαδιαμάντη, που ο παππούς μου ο παπα Αντώνης, παπάς στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Πορταριάς, από το 1890 έως το 1942, μας είχε διηγηθεί.

ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ - ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ


«Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις τό τέλος ἐγγίζει καί μέλλεις θορυβεῖσθαι· ἀνάνηψον οὖν, ἵνα φείσηταί σου Χριστός ὁ Θεός, ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν». Ακούστε το σε μέλος Πέτρου Βυζαντίου σε ήχο πλ. β΄: Ψάλλει ο Ιωάννης Λιάκος, Πρωτοψάλτης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Θεσσαλονίκης

Στην αρχή της Μεγάλης Σαρακοστής, στο μεγάλο απόδειπνο των τεσσάρων πρώτων ημερών της Α΄ Εβδομάδας των Νηστειών διαβάζεται χωρισμένος σε τέσσερα μέρη ο Μεγάλος Κανόνας και ολόκληρος την Πέμπτη της Ε΄ εβδομάδας των Νηστειών. Ψάλλεται σε ήχο πλ. β΄ που είναι ιδιαίτερα κατανυκτικός, εκφραστικός του πένθους και της συντριβής της καρδιάς.

Μπορούμε να περιγράψουμε το κανόνα αυτό σαν ένα θρήνο μετάνοιας που μας μεταφέρει στο βάθος και στο πεδίο δράσης της αμαρτίας, κλονίζοντας τη ψυχή μας με την απόγνωση, τη μετάνοια και την ελπίδα. Με μιά μοναδική τέχνη ο Άγιος Ανδρέας συνυφαίνει τα μεγάλα βιβλικά θέματα: Αδάμ και Εύα, Παράδεισος και Πτώση, Πατριάρχες, Νώε και κατακλυσμός, Δαβίδ, Χώρα της Επαγγελίας και τελικά Χριστός και Εκκλησία, ομολογία των αμαρτιών και μετάνοια. Τα γεγονότα της ιερής ιστορίας παρουσιάζονται σαν γεγονότα της ζωής μου. Οι ενέργειες του Θεού στο παρελθόν αποβλέπουν σε μένα και στη σωτηρία μου, η τραγωδία της αμαρτίας και η προδοσία παρουσιάζονται σαν προσωπικά δική μου τραγωδία. Η ζωή μου παρουσιάζεται σαν ένα κομμάτι της μεγάλης πάλης ανάμεσα στο Θεό και τις δυνάμεις του σκότους που επαναστατούν εναντίον του.

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΚΡΙΝΕ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΑ "ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ"ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΚΡΙΝΕ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΑ "ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ" 

Το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικά τα "νέα Θρησκευτικά" , τα οποία δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με ομάδα "θεολόγων -εμπειρογνωμώνων" εισήγαγε και επέβαλε παρά τις πολλές αντιδράσεις και την εμπεριστατωμένη κριτική για την σύγχυση που προκαλούν στους μαθητές. Ας ελπίσουμε ότι τόσο η Πολιτεία, όσο και η ομάδα αυτών των θεολόγων θα κάνουν την αυτοκριτική τους (αν και θεωρούμε ότι ό,τι δεν έγινε μέχρι τώρα, δύσκολα θα γίνει στην συνέχεια). 
Η απόφαση δεν σημαίνει ότι η διοικούσα και ποιμαίνουσα Εκκλησία μπορεί να επαναπαυτεί. Ούτε και οι γονείς οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν τα παιδιά τους ορθόδοξα να περιμένουν μόνο από το σχολείο να κάνει αυτή την προσπάθεια. 
Η κατήχηση είναι υπόθεση της Εκκλησίας. Όμως το ελληνικό σχολείο πρέπει να παραμείνει ελληνικό και όχι αδιάκριτα να επιβάλλει έναν συγκρητισμό και μία σύγχυση και στην πίστη των παιδιών μας.

Απόφαση- καταπέλτης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι αλλαγές Φίλη στο μάθημα των ΘρησκευτικώνΗ Ολομέλεια θεωρεί ότι «κλονίζουν τη θρησκευτική χριστιανική συνείδηση» - Αφορά την διδασκαλία του μαθήματος στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο- Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει γονείς και θρησκευτικοί φορείς 

Κλονίζει τη θρησκευτική χριστιανική συνείδηση η από 7.9.2016 απόφαση του τέως υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη με την οποία επήλθε ριζική αλλαγή στο χαρακτήρα και τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών στις τάξεις Γ΄ έως ΣΤ του Δημοτικού και του Γυμνάσιου και κατά συνέπεια είναι πολλαπλά αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), σύμφωνα με την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Καθ. Γέροντας Γρηγόριος: «Απάτη τα χρήματα. Αληθινή παγίδα του Σατανά»ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ
Του Καθηγουμένου της Ι.Μ. Δοχειαρίου Γέροντα Γρηγορίου

Ὁ μέγας Ἀντώνιος –ἀναφέρουν τὰ Γεροντικὰ καὶ δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ἀρνηθοῦμε ἢ νὰ τὸ ἀμφισβητήσουμε– εἶδε κάποτε ἁπλωμένες στὴν γῆ ἐπάνω τὶς παγίδες τοῦ διαβόλου καὶ ἐτρόμαξε καὶ διερωτήθηκε: «Κύριε, ποιός μπορεῖ νὰ σωθῆ; Ποιός μπορεῖ νὰ τὶς ξεπεράση, χωρὶς νὰ τραυματισθῆ, νὰ μωλωπισθῆ;». Ναρκοπέδιο ἡ γῆ ἀπὸ τὶς παγίδες τοῦ διαβόλου. Ποῦ νὰ πατήση, ποῦ νὰ σταθῆ καὶ ποῦ νὰ ξαποστάση ὁ χριστιανὸς ποὺ ἀγωνίζεται; Φρίκη τὸν καταλαμβάνει καὶ προσπαθεῖ νὰ λακίση, νὰ μὴ περάση ἀπὸ τοὺς τόπους τῶν παγίδων. Παγίδα εἶναι στήσιμο ἀπὸ τὸν διάβολο, νὰ ἀπατηθῆ ὁ ἄνθρωπος καὶ νὰ πέση.

Επιμορφωτική συνάντηση Θεολόγων ΠΕ01 της περιφερειακής ενότητας ΘεσπρωτίαςΑγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κάνω γνωστό πως την Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00-14:00 στο 2ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας θα πραγματοποιηθεί, κατόπιν εγκρίσεως της Περιφερειακής Δ/ντριας Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου, επιμορφωτική συνάντηση των Θεολόγων καθηγητών, με θέμα:

«Νέα Προγράμματα Σπουδών και Αξιολόγηση των Μαθητών»

Παρακαλούνται οι Δ/ντές των σχολείων να τροποποιήσουν το πρόγραμμα των Θεολόγων καθηγητών με σκοπό να μη παρακωλύονται τα μαθήματα του σχολείου ώστε όλοι οι συνάδελφοι να προσέλθουν στη συνάντηση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ01
Δρ. Τριαντάφυλλος Απ. Σιούλης

Τίνος είμαστε σήμερα πιά απόγονοι;

Κάποτε πλησίασε τον νομπελίστα μας ποιητή Γιώργο Σεφέρη, ένας ξένος συνομιλητής:

«Μα πιστεύετε σοβαρά ότι είστε πραγματικά απόγονοι του Λεωνίδα και του Θεμιστοκλή;».

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος, για τις αλλαγές στο Μάθημα των Θρησκευτικών: «Την Ελλάδα μας, δεν μπορούμε να την ισοπεδώσουμε» (φωτο)Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος, για τις αλλαγές στο Μάθημα των Θρησκευτικών:
«Την Ελλάδα μας, δεν μπορούμε να την ισοπεδώσουμε»
Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, 11 Μαρτίου 2018, μεταδόθηκε τηλεοπτική εκπομπή  του Κρήτη TV για τον χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών, με αφορμή την αλλαγή της ύλης του μαθήματος και μια εβδομάδα μετά από το Συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στις αλλαγές στο μάθημα.
Στην εκπομπή συμμετείχε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κ.κ. Ειρηναίος, καθώς και καλεσμένοι θεολόγοι, Καθηγητές Πανεπιστημίων και ειδικός επί της νομικής διάστασης του θέματος, οι οποίοι μίλησαν για το μάθημα των Θρησκευτικών τόσο από την πλευρά της ορθόδοξης πίστης και θεολογίας, όσο και από την πλευρά της ψυχολογικής, κοινωνιολογικής, παιδαγωγικής επιστήμης, καθώς και από την νομική του θεώρηση.

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΚωνσταντίνος Χολέβας – Πολιτικός Επιστήμων

Στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο οργανισμός DiaNEOsis παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα μιας μεγάλης έρευνας που αναζητεί τις τάσεις που επικρατούν στην κοινωνία μας. Παρατηρούμε ότι ο σημερινός Έλληνας, παρά την πολεμική ορισμένων πολιτικών κομμάτων και ΜΜΕ κατά των παραδοσιακών αξιών, επιθυμεί τη διαφύλαξη της ελληνορθόδοξης ταυτότητάς μας.

Παραθέτω μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία από την έρευνα: Οι Έλληνες ζητούν να ορθώσουμε το ανάστημά μας στα εθνικά θέματα, κάτι που έγινε αισθητό και με τα συλλαλητήρια για το όνομα της Μακεδονίας. Δεν εγκρίνουν την τακτική των συνεχών υποχωρήσεων και έχουν ανάγκη να νιώσουν υπερήφανοι.

Επιμορφωτική συνάντηση Θεολόγων ΠΕ01 της περιφερειακής ενότητας ΠρέβεζαςΑγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κάνω γνωστό πως την Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00-14:00 στο 4ο Γυμνάσιο Πρέβεζας θα πραγματοποιηθεί, κατόπιν εγκρίσεως της Περιφερειακής Δ/ντριας Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου, επιμορφωτική συνάντηση των Θεολόγων καθηγητών, με θέμα:

«Νέα Προγράμματα Σπουδών και Αξιολόγηση των Μαθητών»

Παρακαλούνται οι Δ/ντές των σχολείων να τροποποιήσουν το πρόγραμμα των Θεολόγων καθηγητών με σκοπό να μη παρακωλύονται τα μαθήματα του σχολείου ώστε όλοι οι συνάδελφοι να προσέλθουν στη συνάντηση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ01
Δρ. Τριαντάφυλλος Απ. Σιούλης

Μὴν κοιτάζεις πῶς θὰ κάνεις τὸ παιδὶ σου νὰ προκόψει μὲ τὴν ἔννοια ποῦ τὸ κοσμικὸ φρόνημα θεωρεῖ προκοπή, φρόντισε νὰ ἀξιωθεῖ νὰ ζήσει τὴν ἀτέλειωτη καὶ αἰώνια ζωὴ!
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου


Ὅταν πρόκειται, γιὰ τὴν φροντίδα τῆς ἀνατροφῆς καὶ τὴν παιδαγωγία τῶν παιδιῶν μας, ἂς παίρνουν ὅλα τὰ ἄλλα δεύτερη θέση καὶ σημασία. Ἂν τὸ παιδὶ διδαχτεῖ ἀπὸ μικρὸ νὰ σκέπτεται μὲ σωστὸ τρόπο, τότε ἔχει ἤδη ἀποκτήσει μεγάλο πλοῦτο καὶ δόξα.

Δὲν θὰ ἔχεις κατορθώσει τίποτα τὸ σπουδαῖο, ἂν ἔχεις μάθει τὸ παιδί σου κάποια τέχνη ἡ τὴν ἀρχαία φιλοσοφία, μὲ τὴν ὁποία θὰ κερδίσει ἐνδεχομένως χρήματα. Τὸ σπουδαῖο θὰ εἶναι ἂν τὸ ἔχεις διδάξει τὴν τέχνη νὰ περιφρονεῖ τὰ χρήματα. Ἂν θέλεις νὰ τὸ κάνεις πλούσιο,...ἔτσι νὰ τὸ κάνεις. Γιατί πλούσιος δὲν εἶναι ὅποιος ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ πολλὰ χρήματα ἡ ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ὅλα τὰ ἀγαθά, ἀλλὰ ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τίποτα. Αὐτὸ νὰ διδάξεις τὸ παιδί σου. Αὐτὸ νὰ τοῦ μάθεις. Αὐτὸς εἶναι ὁ μεγαλύτερος πλοῦτος.

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

Τὶ κάνει τὴν ζωή ποιοτική;Τι κάνει την ζωή ποιοτική;
Μαθήματα από την πιο μακροχρόνια έρευνα για την ευτυχία – TED

Τι είναι αυτό που μας κρατάει ευτυχισμένους και υγιείς σε όλη την διάρκεια της ζωής μας; Εάν νομίζατε ότι είναι η φήμη και ο πλούτος, τότε δεν είστε οι μόνοι, αλλά, σύμφωνα με τον ψυχίατρο Ρόμπερτ Γουάλντινγκερ, κάνετε λάθος.

Ως διευθυντής μιας 75ετής έρευνας πάνω στην ανάπτυξη των ενηλίκων, ο Γουάλντινγκερ έχει άνευ προηγουμένου πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με την ευτυχία και την ικανοποίηση. Σε αυτήν την ομιλία, μοιράζεται μαζί μας τρία βασικά μαθήματα που έμαθε από την έρευνα αυτή, καθώς και μερικές πρακτικές συμβουλές, παλιές όσο και η ανθρώπινη ζωή, για να κτίσουμε μια ικανοποιητική και μακρά ζωή.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...